Sparring Partner

Interactie als start, enthousiasme als doel!

Met Expoints haal je meer in huis dan alleen ons platform: wij zijn je sparringpartner bij een succesvolle inzet van feedback in jouw organisatie. Onze aanpak en professionele begeleiding heeft tot doel jou hierin optimaal te ontzorgen.

Optimale feedback- en dashboardopzet realiseren

Een sterk feedbackprogramma valt of staat met een goede basis. De inrichting verdient wat ons betreft dan ook alle aandacht. Samen met jou zorgen we een optimale opzet van de feedbackprocessen en van het dashboard. Daarnaast zorgen we ervoor dat deze opzet continu wordt geactualiseerd.

Draagvlak creëren

Hoe zorg je vervolgens dat (klant)feedback een essentieel en uitdagend onderdeel van ieders werk wordt? Het mag geen verrassing zijn dat we bij Expoints geloven in de kracht van feedback. We helpen je dan ook graag om dit geloof uit te dragen in jouw organisatie. Hiervoor gaan we samen aan de slag met de volgende (essentiële) stappen: informeren, faciliteren & motiveren.

Praktisch verbeteren

Wij helpen jou om de ontvangen feedback vervolgens te vertalen naar structurele verbetering.