Sparring Partner

Interactie als start, enthousiasme als doel!

Met Expoints haal je meer in huis dan alleen ons platform: wij zijn je sparring partner bij de succesvolle inzet van feedback binnen jouw organisatie. Onze aanpak en professionele begeleiding heeft tot doel je optimaal te ontzorgen.

Optimale feedback- en dashboardopzet realiseren

Een sterk feedbackprogramma valt of staat met een goede basis. De inrichting verdient wat ons betreft dan ook alle aandacht. Samen met jou zorgen we een optimale opzet van de feedbackprocessen en van het dashboard. Daarnaast zorgen we ervoor dat deze opzet continu wordt geactualiseerd.

Draagvlak creëren

Hoe zorg je vervolgens dat (klant)feedback een essentieel en uitdagend onderdeel van ieders werk wordt? Het mag geen verrassing zijn dat we bij Expoints geloven in de kracht van feedback. We helpen je dan ook graag om dit geloof uit te dragen binnen jouw organisatie. We gaan samen aan de slag met de volgende essentiële bouwstenen: informeren, faciliteren & motiveren.

Praktisch verbeteren

Wij helpen je ook om de ontvangen feedback voortdurend te blijven vertalen in structurele verbeteringen.