Sparring Partner

Met Expoints haal je meer in huis dan alleen ons feedback platform: wij zijn je sparring partner bij de succesvolle inzet van klant- en medewerker-feedback binnen jouw organisatie. Onze aanpak en professionele begeleiding heeft tot doel je optimaal te ontzorgen.

Optimale feedback- en dashboardopzet realiseren

Een sterk feedbackprogramma valt of staat met een goede basis. De inrichting verdient wat ons betreft dan ook alle aandacht. Samen met jou zorgen we voor een optimale opzet van de feedbackprocessen en van het dashboard. Daarnaast zorgen we ervoor dat deze opzet continu wordt geactualiseerd.

Draagvlak creëren

Hoe zorg je vervolgens dat (klant)feedback een essentieel en uitdagend onderdeel van ieders werk wordt? Het mag geen verrassing zijn dat we bij Expoints geloven in de kracht van feedback. We helpen je dan ook graag om dit geloof uit te dragen binnen jouw organisatie. We gaan samen aan de slag met de volgende essentiële bouwstenen: informeren, faciliteren & motiveren.

Praktisch verbeteren

We helpen je uiteraard ook bij het vertalen van je feedback in structurele verbeteringen. Hiervoor is het essentieel dat je de beschikking hebt over een gedegen verbeterproces. Met het Improof Canvas bieden we je hierbij graag praktische handvaten. Zo geven we aantoonbaar een impuls aan daadwerkelijke verbetering, natuurlijk vertrekkend vanuit de feedback van de klant!

Lees hier meer over klantgericht verbeteren