Certificeringen

Om te kunnen voldoen aan de groeiende kwaliteitseisen die onze opdrachtgevers aan ons stellen, en het vertrouwen te geven dat wij aan deze eisen voldoen, hebben we een aantal certificeringen op onze naam staan.

Lees hier onder om welke het gaat:

ISO 9001

Dit certificaat is de mondiale norm voor kwaliteitsmanagement. Ons kwaliteitsmanagement is volledig ingericht volgens ISO 9001 normen.

Zo zien we er onder meer op toe dat al onze processen in detail zijn beschreven, deze documentatie up to date wordt gehouden en we verschillende kwaliteitschecks uitvoeren.

Met behulp van evaluaties, awareness sessies, audits en – hoe kan het ook anders – feedback van onze opdrachtgevers én medewerkers volgen we gedurende het jaar op vele fronten wat er goed gaat, maar zeker ook wat er beter kan. Op basis hiervan blijven we onszelf continu verbeteren.

ISO 27001

Dit certificaat is de standaard voor informatiebeveiliging. Wij wisselen met onze opdrachtgevers (persoons)gegevens uit en vinden het cruciaal dat we dit op een zo veilig mogelijke manier doen.

We hebben dan ook een zeer uitgebreid beveiligingsbeleid en zijn uitermate kritisch op de gegevens die we verwerken, hoe we die verwerken en hoe lang we deze gegevens (mogen) bewaren. Deze zaken leggen we dan ook expliciet vast in overeenkomsten per opdrachtgever.

Daarnaast investeren we op continue basis in het up-do-date houden en verbeteren van de technische beveiliging van ons feedbackplatform.

NEN 7510

Het NEN 7510 certificaat richt zich specifiek op informatiebeveiliging in de zorg en is daarmee een aanscherping op ISO 27001.

De richtlijnen van NEN 7510 zijn strenger omdat medische gegevens behoren tot de categorie bijzondere / extra kritische persoonsgegevens. Ook al zijn we geen medische instelling, we vragen patiënten wel namens dergelijke instellingen om hun feedback.

Dit doen we uiteraard met inachtneming van de strenge eisen die NEN 7510 aan ons stelt rondom de verwerking van gegevens en feedback vanuit patiënten.

FSQS-NL Registered

Eind 2020 hebben we het FSQS-certificaat behaald, waarmee we ons nu FSQS-leverancier mogen noemen.

FSQS-NL (Financial Services Qualification System-Netherlands) is een community van financiële instellingen, waaronder banken en verzekeringsmaatschappijen, die samenwerken om een ​​standaard neer te zetten voor het vaak complexe landschap aan derden en vierden dat namens hen informatie beheert.

Dit om de naleving van alle geldende wet- en regelgeving eenduidig aan te kunnen tonen richting regelgevers, beleidsmakers en controlerende organisaties.