Verbeteren

Feedback gaat pas voor je werken als je er actief mee aan de slag gaat.
Maar waar begin je? En hoe bepaal je wat er als eerste moet worden verbeterd?
Veel organisaties vinden het lastig om tot de juiste inzichten te komen dan wel inzichten om te zetten in concrete verbeteracties. Meestal komt dat omdat het verbeterproces onvoldoende scherp is.

Dat is zonde! Wij geloven dat een duidelijk uitgewerkt, afgestemd en geïmplementeerd verbeterproces essentieel is om tot resultaat te komen. Geen luchtkasteel, maar pragmatisch. Klein beginnen en vanuit daar uitbouwen.
Kortom: progressie boven perfectie!

Samen met de Klantbelevers van onze partner Buro Improof ondersteunen wij organisaties bij het inrichten en optimaliseren van hun continue verbeterproces. Als leidraad gebruiken we hiervoor het Improof Canvas.