Wat de umc’s leren van patiënten: Goede zorg is zorg die door de patiënt als goed wordt ervaren.

Geplaatst op 1 juni 2021

Vandaar dat de umc’s samenwerken aan het verbeteren van de patiëntervaringen in de zorg. Hiervoor is de Patiëntervaringsmonitor (PEM) ontwikkeld.
Van september tot en met november 2020 is via Expoints aan patiënten gevraagd wat goed gaat en wat beter kan. Wat blijkt? De zorg in de umc’s wordt over het algemeen als goed ervaren, er zijn geen grote verschillen tussen de umc’s en er zijn concrete verbeterpunten.  

Met de Patiëntervaringsmonitor is de focus verschoven van verantwoording naar leren.

De umc’s zijn er op gericht te leren van de ervaringen van patiënten om zo de zorg te verbeteren. Dit doen zij aan de hand van de volgende acht dimensies.

De acht dimensies van persoonsgerichte zorg van het Picker Institute

Gemiddeld cijfer

Hoe werkt de PEM precies? De umc’s vragen patiënten die een polikliniek hebben bezocht of die opgenomen zijn geweest, een digitale vragenlijst in te vullen. Er zijn versies voor zowel kinderen als volwassenen. Aan het einde van de vragenlijst geven de patiënten een gemiddeld cijfer voor de ervaren zorg. De patienten zijn betrokken bij ‘hun’ umc. Dat blijkt uit de gemiddelde hoge respons van 41%, waar de umc’s heel tevreden mee zijn.

Leren en Verbeteren

In het Expoints dashboard worden onder andere trends in uitkomsten zichtbaar en kunnen afdelingen en specialismen zich met elkaar en met andere umc’s vergelijken. Met als bijkomend voordeel dat er van goede voorbeelden van andere umc’s kan worden geleerd.

Wij zijn dan ook trots op onze samenwerking met de umc’s, waarin we hen mogen faciliteren om de zorg iedere dag een stukje beter te maken.

Meer informatie

Lees hier het hele artikel op de website van NFU.