Sinds vorig jaar meten we in opdracht van de NFU patiëntervaringen voor de Universitaire Medische Centra in Nederland.

Geplaatst op 22 april 2020

Sinds vorig jaar meten we in opdracht van de NFU patiëntervaringen voor de Universitaire Medische Centra in Nederland.

”De umc’s werken continu aan het verbeteren van de zorg. De ervaringen van patiënten zijn hierbij van wezenlijk belang. Daarom doen de umc’s onderzoek naar die ervaringen. De afgelopen jaren werd dat met de CQ-index gedaan, maar vanaf september 2019 meten de umc’s met de nieuwe Patiëntervaringsmonitor (PEM). Eerste resultaten: patiënten beoordelen de umc’s gemiddeld met 8,2 en de respons is met meer dan 8% gestegen naar gemiddeld ruim 36%.

Deelname aan de PEM is geheel vrijwillig en de antwoorden worden altijd anoniem verwerkt. De umc’s kunnen zelf umc-brede en afdelingsspecifieke vragen toevoegen aan de PEM, om zo bijvoorbeeld interne verbetertrajecten te monitoren.
Meetbureau Expoints zorgt voor de terugkoppeling van de resultaten van de ervaringsmetingen in een dashboard naar elk umc. Hierin zijn alle geanonimiseerde uitkomsten inzichtelijk gemaakt voor het umc als geheel, per specialisme en per afdeling. Ook kunnen deze uitkomsten zowel intern (tussen specialismes/ afdelingen) als extern met andere umc’s vergeleken worden en kan er bovendien internationaal gebenchmarkt worden.”

Patiënten ontvangen na bezoek of ontslag een vragenlijst die de volledige patiëntreis meet. Deze patiëntervaringsmonitor geeft inzicht in wat goed gaat en wat kan worden gedaan om de zorg te verbeteren. Lees het nieuwsbericht met eerste resultaten hier:

https://www.nfu.nl/actueel/nieuwe-patientervaringsmonitor-helpt-zorg-te-verbeteren